Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Category

Prawo pracy
Może, jednakże tylko wtedy, gdy wynikający z umowy o pracę zakres jego obowiązków nie będzie dotyczył prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentacji. W przypadku zatrudniania wspólnika spółki jawnej musimy wziąć pod uwagę nie tylko regulacje Kodeksu pracy, ale także Kodeks spółek handlowych. Artykuł 29 i 30 oraz 39 i 40 tego aktu prawnego określa uprawnienia...
Read More
Pracownik należący do kategorii podmiotów szczególnie chronionych, na każdym etapie procesu, który toczy ze swoim pracodawcą o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskutecznealbo o przywrócenie do pracy, może wystąpić o udzielenie mu zabezpieczenia powództwa w postaci dalszego zatrudnienia na czas procesu. Takie uprawnienie przysługuje mu na podstawieart. 755 5 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. To...
Read More
1 2 3