Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Category

Blog
ZUS przyznaje, że na kontach płatników jest ok. 2,5 miliarda nadpłaconych składek. Po zmianach, które zaczęły obowiązywać od nowego roku kwota ta może być znacznie większa. Istotą zmiany jest brak możliwości dokonania korekty deklaracji za okres dłuższy niż  5 lat wstecz, a skutkiem obciążającym płatnika brak możliwości odzyskania nadpłaconych składek. Co więcej, jak informuje ZUS,...
Read More
Reguła ta obowiązuje od 12 lipca 2023 r. Jednak ZUS nie będzie przeliczał starych zasiłków z urzędu. Trzeba wystąpić z takim wnioskiem. Przeliczenie obejmuje tylko świadczenia z ostatnich trzech lat. Każdemu, kto zajmuje się kwestiami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znana jest zasada, zgodnie z którą wynagrodzenie z umowy agencyjnej, zlecenia lub innego kontraktu o...
Read More
Może, jednakże tylko wtedy, gdy wynikający z umowy o pracę zakres jego obowiązków nie będzie dotyczył prowadzenia spraw spółki lub jej reprezentacji. W przypadku zatrudniania wspólnika spółki jawnej musimy wziąć pod uwagę nie tylko regulacje Kodeksu pracy, ale także Kodeks spółek handlowych. Artykuł 29 i 30 oraz 39 i 40 tego aktu prawnego określa uprawnienia...
Read More
Pracownik należący do kategorii podmiotów szczególnie chronionych, na każdym etapie procesu, który toczy ze swoim pracodawcą o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskutecznealbo o przywrócenie do pracy, może wystąpić o udzielenie mu zabezpieczenia powództwa w postaci dalszego zatrudnienia na czas procesu. Takie uprawnienie przysługuje mu na podstawieart. 755 5 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. To...
Read More
1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych. Otworzy ona wielu zainteresowanym możliwość starania się o to świadczenie. Zlikwidowano bowiem wymóg pracowania w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym i przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Dzięki niej można wcześniej przejść...
Read More
1 2 3