Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Category

Blog
Od każdej decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie ubezpieczonemu, jak i płatnikowi składek. Aby uniknąć prawomocności decyzji ZUS-u trzeba złożyć odwołanie w terminie miesiąca do Sądu za pośrednictwem ZUS-u. Od decyzji ZUS przysługują środki odwoławcze. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub ustnie przed pracownikiem ZUS w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji. Warto wspomnieć, że takie odwołanie może...
Read More
1 2 3