Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Month

październik 2023
Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom przysługuje przerwa w pracy, której długość jest uzależniona od dobowego wymiaru czasu pracy. Przerwa jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że za ten czas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny Kalata dla Rzeczpospolitej. Pobierz
Read More
Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy m.in. wydłużyła urlop rodzicielski i nadała prawo do tego urlopu niezależnie od podlegania ubezpieczeniom przez matkę dziecka. Ale zasady korzystania z tego uprawnienia i łączenia go z pracą nie uległy zmianie. Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny Kalata dla Rzeczpospolitej. Pobierz
Read More
Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu ZFŚS, mogą wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na innej podstawie prawnej świadczenie urlopowe mogą też otrzymać nauczyciele, do których stosuje się Kartę Nauczyciela. Więcej na ten temat można przeczytać w tekście napisanym przez mecenas Katarzynę Kalata i...
Read More