Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Category

Prasa
Układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może wydawać się na pierwszy rzut oka oczywisty. Niestety, dla wielu płatników jest on niejasny, co może prowadzić do poważnych problemów. Stanowisko ZUS w tym zakresie bywa zaskakujące. Zakład uważa, że jeżeli odmówi zawarcia umowy lub nie zgodzi się na wysokość rat zgodnie z wnioskiem płatnika, ten ostatni nie...
Read More
Nowe brzmienie regulacji w zakresie umów na okres próbny nieco komplikuje sytuację pracodawców. Są oni bowiem niejako zobowiązani, w momencie zawierania umowy na okres próbny, do określenia przyszłych planów względem pracownika. W związku z tym pojawiają się wątpliwości – zarówno ze strony pracodawców, jak i pracowników. Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami czytelników Rzeczpospolitej i...
Read More
Praca zdalna to temat niezwykle popularny, ale dalej pojawiają się wątpliwości z nią związane. Jakie są uprawnienia osób pracujących zdalnie? Czy nowe przepisy dotyczą także zleceniobiorców? Czym są tzw. grupy uprzywilejowane? Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny Kalata dla Rzeczpospolitej. Pobierz
Read More
Rewolucja w prawie pracy objęła także nowe rozwiązania w odniesieniu do pracowników będących pracownikami. Pracownik, na mocy znowelizowanych przepisów, zyskał nowe uprawnienia, takie jak: elastyczna organizacja czasu pracy, wydłużony okres urlopu rodzicielskiego, nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich, czy brak możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia bez jego zgody w...
Read More
Inwestycja w rozwój pracownika stała się, na gruncie rewolucji w prawie pracy, powinnością pracodawcy. Pracodawca musi zapewnić pracownikom udział w każdym kursie, z którego wiedza jest konieczna do wykonywania pracy. Jeśli nauka nie może się odbyć w godzinach pracy, ten czas musi być wliczany do czasu pracy. Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny...
Read More
Na mocy regulacji Kodeksu pracy, praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Jej forma nie powoduje jednakże, że pracownik traci z tego tytułu jakiekolwiek uprawnienia, w tym do zasiłku z tytułu wypadku przy pracy.  Jednakże w jaki sposób przedstawia się kwestia działania zespołu powypadkowego w...
Read More
Na skutek nowelizacji Kodeksu pracy, przepisy o pracy zdalnej zaczęły obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Z tym dniem przestaje obowiązywać art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), regulujący pracę zdalną. Pracodawcy zatem muszą wdrożyć...
Read More
Przed sporem z ZUS-em warto zapoznać się z aktualnym orzecznictwem dotyczącym naliczania składek ZUS, pracy na rzecz, prawa do zasiłku, czy  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, aby niepotrzebnie nie narazić się długoletni proces  związany w wydaniem decyzji przez ZUS. Mecenas dr Katarzyna Kalata w teście dla Rzeczpospolitej prezentuje kluczowe rozstrzygnięcia sądów z zakresu ubezpieczeń społecznych, które...
Read More
Polski ustawodawca, który był zobowiązany do podjęcia działań w zakresie modyfikacji i unowocześnienia przepisów Kodeksu pracy do sierpnia 2022 roku, w styczniu 2023 roku przyjął projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu wdrożenie dwóch przełomowych dyrektyw unijnych. Najnowsze regulacje są niezwykle istotne i interesujące, jednakże zauważalne są pewne mankamenty przewidywanych rozwiązań, szczególnie z punktu widzenia...
Read More
Zakład Ubezpieczeń Społecznych często zaskakuje swoim niczym nieskrępowanym podejściemdo przepisów prawa i zmianami ich interpretacji. Bywa to uciążliwe dla przedsiębiorców,którzy nie zawsze znają swoje prawa i obowiązki i nie zawsze są o nich pouczeni. Ważne jest uczciwe i rzetelne prowadzenie działalności z jednoczesną świadomością, że niestety zdarzają się przypadki, gdzie spór z ZUS-em jest nieunikniony....
Read More
1 2