Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Month

wrzesień 2022
Na skutek kontroli ZUS w podmiotach powiązanych coraz częściej wydaje decyzje, w których przyjmuje, że to właśnie spółka dominująca jest pracodawcą oraz płatnikiem składek dla osób zatrudnionych w spółce zależnej. ZUS  uzasadnia swoją tezę głównie faktem finansowania działań spółki zależnej od spółki dominującej. Z takiej tezy dalej wywodzi,  że pracownicy spółki zależnej uznawani są za osoby...
Read More
Już w 2024 roku może zostać wprowadzony uniwersalny wzorzec umowy, który będzie miał zastosowanie do zatrudnienia pracowników. Proponowany jednolity kontrakt o pracę, ma zastąpić umowę o pracę w dotychczasowej formie oraz znaczną część umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie. Zapowiadana zmiana, według rządzących, zapewnić ma zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa na polskim rynku pracy. Ale czy...
Read More
Do 31 grudnia 2021 r. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustawało, jeżeli nie zostały w terminie oraz należytej wysokości opłacone składki na to ubezpieczenie chorobowe.  Natomiast od 1 stycznia 2022 r.  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  ustaje od dnia: w zgłoszeniu wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało doręczone do ZUS-u,tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np....
Read More