Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Day

13 czerwca, 2024
4 czerwca 2024 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie o sygn. akt SK 140/20) dotyczący wysokości świadczeń osób, które złożyły wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury przed dniem 6 czerwca 2012 r. TK uznał art. 25 ust.1b ustawy emerytalnej za niekonstytucyjny w takim zakresie, w jakim powodował on zmniejszenie wysokości otrzymywanego przez „wcześniejszych” emerytów świadczenia. W ocenie...
Read More