Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Day

7 lutego, 2024
Przedsiębiorcy nie będą mogli już dokonywać korekt deklaracji za okres dłuższy niż pięć lat wstecz. To oznacza, że nie będą mieli możliwości odzyskania nadpłaconych składek. ZUS podaje, że nawet prawomocne wyroki sądowe nie zmienią sytuacji przedsiębiorców. Mimo że termin przedawnienia powinien być zawieszony na czas postępowania sądowego, ZUS stwierdza, że przedsiębiorcy nie odzyskają nadpłaty nawet...
Read More
Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnieni z opłacania składek ZUS na umowie zlecenie. Jednakże w ramach wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcom powstaje problem co do jego oskładkowania tuż po utracie statusu ucznia bądź studenta. Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za okres, gdy posiadał status studenta, już po utracie tego statusu, nie podlega ono składkom na...
Read More
Brak odpowiedzi na kontakt ze strony przełożonego w czasie wolnym nie może skutkować konsekwencjami dla pracownika, jeśli nie został zobowiązany do pełnienia dyżuru lub pracy.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule autorstwa mecenas Katarzyny Kalaty, opublikowanym w gazecie „Rzeczpospolita”. Rzeczpospolita-28.12.2023Pobierz
Read More