Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

By

kancelaria
Trybunał Konstytucyjny oceni konstytucyjność art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie wyrejestrowywał przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który spóźnił się z zapłatą składki. Choć ustawodawca zmienił to uregulowanie, w praktyce ZUS nadal...
Read More
W dniu 21 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego: „Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z...
Read More
Post mecenas Katarzyny Kalata, opublikowany na platformie LinkedIn, wywołał dyskusję w przestrzeni publicznej. Od stycznia 2024 r. płatnicy składek nie mogą korygować niektórych dokumentów złożonych wcześniej do ZUS. Do tej pory mogli to robić bez żadnych ograniczeń czasowych. Teraz dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. można było korygować wyłącznie...
Read More
Przedsiębiorcy nie będą mogli już dokonywać korekt deklaracji za okres dłuższy niż pięć lat wstecz. To oznacza, że nie będą mieli możliwości odzyskania nadpłaconych składek. ZUS podaje, że nawet prawomocne wyroki sądowe nie zmienią sytuacji przedsiębiorców. Mimo że termin przedawnienia powinien być zawieszony na czas postępowania sądowego, ZUS stwierdza, że przedsiębiorcy nie odzyskają nadpłaty nawet...
Read More
Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnieni z opłacania składek ZUS na umowie zlecenie. Jednakże w ramach wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcom powstaje problem co do jego oskładkowania tuż po utracie statusu ucznia bądź studenta. Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za okres, gdy posiadał status studenta, już po utracie tego statusu, nie podlega ono składkom na...
Read More
Brak odpowiedzi na kontakt ze strony przełożonego w czasie wolnym nie może skutkować konsekwencjami dla pracownika, jeśli nie został zobowiązany do pełnienia dyżuru lub pracy.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule autorstwa mecenas Katarzyny Kalaty, opublikowanym w gazecie „Rzeczpospolita”. Rzeczpospolita-28.12.2023Pobierz
Read More
ZUS przyznaje, że na kontach płatników jest ok. 2,5 miliarda nadpłaconych składek. Po zmianach, które zaczęły obowiązywać od nowego roku kwota ta może być znacznie większa. Istotą zmiany jest brak możliwości dokonania korekty deklaracji za okres dłuższy niż  5 lat wstecz, a skutkiem obciążającym płatnika brak możliwości odzyskania nadpłaconych składek. Co więcej, jak informuje ZUS,...
Read More
Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna wykorzystywać je zgodnie z jego przeznaczeniem. Celem zasiłku chorobowego jest zapewnienie wsparcia finansowego dla pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu choroby lub urazu. Wynagrodzenie chorobowe umożliwia pracownikom sprawną rekonwalescencję bez obaw o utratę dochodu. W ostatnich dniach toczy się zagorzała dyskusja publiczna związana z SSR Barbarą Kamińską – sędzią przebywającą na L4, a...
Read More
W okresie przedświątecznym firmowe wigilie, często z alkoholem w tle, stają się przestrzenią nie tylko do świętowania, ale także potencjalnych problemów prawnych. Jakie są granice odpowiedzialności pracownika za nadmierne spożycie alkoholu podczas spotkania firmowego? Czy za sam fakt bycia pod wpływem większej ilości alkoholu podczas spotkania wigilijnego pracownik może ponieść jakieś konsekwencje? Więcej informacji na...
Read More
W okresie Bożego Narodzenia pracownicy innych wyznań mogą czuć się niekomfortowo z powodu dominacji tradycji chrześcijańskich w miejscu pracy. Czy dzielenie się opłatkiem, obecność symboli religijnych, organizowanie spotkań wigilijnych czy dekorowanie miejsca pracy może naruszać uczucia religijne osób o innych wyznaniach może być odbierane jako dyskryminacja? Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule...
Read More
1 2 3 6