Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

By

kancelaria
Przed sporem z ZUS-em warto zapoznać się z aktualnym orzecznictwem dotyczącym naliczania składek ZUS, pracy na rzecz, prawa do zasiłku, czy  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, aby niepotrzebnie nie narazić się długoletni proces  związany w wydaniem decyzji przez ZUS. Mecenas dr Katarzyna Kalata w teście dla Rzeczpospolitej prezentuje kluczowe rozstrzygnięcia sądów z zakresu ubezpieczeń społecznych, które...
Read More
Polski ustawodawca, który był zobowiązany do podjęcia działań w zakresie modyfikacji i unowocześnienia przepisów Kodeksu pracy do sierpnia 2022 roku, w styczniu 2023 roku przyjął projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu wdrożenie dwóch przełomowych dyrektyw unijnych. Najnowsze regulacje są niezwykle istotne i interesujące, jednakże zauważalne są pewne mankamenty przewidywanych rozwiązań, szczególnie z punktu widzenia...
Read More
Zakład Ubezpieczeń Społecznych często zaskakuje swoim niczym nieskrępowanym podejściemdo przepisów prawa i zmianami ich interpretacji. Bywa to uciążliwe dla przedsiębiorców,którzy nie zawsze znają swoje prawa i obowiązki i nie zawsze są o nich pouczeni. Ważne jest uczciwe i rzetelne prowadzenie działalności z jednoczesną świadomością, że niestety zdarzają się przypadki, gdzie spór z ZUS-em jest nieunikniony....
Read More
Na rynku funkcjonują grupy spółek powiązanych kapitałowo. ZUS coraz częściej prowadzi postępowania kontrolne w tzw. spółkach córkach i przypisuje składki za te spółki tzw. spółkom matkom. Zazwyczaj argumentuje to stwierdzeniem, że płatnikiem składek powinna być spółka będąca właścicielem kapitałowym, ponieważ to ona jest faktycznym beneficjentem pracy pracowników. Jednak spółka dominująca nie ma obowiązku zapłacenia składek...
Read More
ZUS może wydać decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym niezależnie od tego, czy składki za dany okres są już przedawnione. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia przez ZUS postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, czy wysokość podstawy wymiaru składek, do dnia, w którym taka decyzja stała się prawomocna....
Read More
Ten sam oddział ZUS jest w stanie wydać dwie sprzeczne ze sobą decyzje, odmówić renty śmiertelnie choremu człowiekowi i do upadłego broni się przed sądem. Nawet kiedy wie, że nie jest w stanie wygrać.Niestety odwołanie od decyzji ZUS-u składa się do sądu powszechnego. A ten co do zasady nie bada naruszenia przepisów KPA, według których...
Read More
Na skutek kontroli ZUS w podmiotach powiązanych coraz częściej wydaje decyzje, w których przyjmuje, że to właśnie spółka dominująca jest pracodawcą oraz płatnikiem składek dla osób zatrudnionych w spółce zależnej. ZUS  uzasadnia swoją tezę głównie faktem finansowania działań spółki zależnej od spółki dominującej. Z takiej tezy dalej wywodzi,  że pracownicy spółki zależnej uznawani są za osoby...
Read More
Już w 2024 roku może zostać wprowadzony uniwersalny wzorzec umowy, który będzie miał zastosowanie do zatrudnienia pracowników. Proponowany jednolity kontrakt o pracę, ma zastąpić umowę o pracę w dotychczasowej formie oraz znaczną część umów cywilnoprawnych, w tym umowy zlecenie. Zapowiadana zmiana, według rządzących, zapewnić ma zwiększenie elastyczności i bezpieczeństwa na polskim rynku pracy. Ale czy...
Read More
Do 31 grudnia 2021 r. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustawało, jeżeli nie zostały w terminie oraz należytej wysokości opłacone składki na to ubezpieczenie chorobowe.  Natomiast od 1 stycznia 2022 r.  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  ustaje od dnia: w zgłoszeniu wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało doręczone do ZUS-u,tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np....
Read More